Ua
sota
sota
Пошук
Пошук
sota

Публічна оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

     1. Загальні положення

1.1 Ця пропозиція (оферта), відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією ТОВАРИСТВА ОБМЕЖЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ "СІКЕРА",  що діє на підставі Статуту (далі - Продавець), укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин (далі - Договір), і розміщує Публічну пропозицію (оферту) на офіційному інтернет-сайті Продавця www.cikera-mead.com (далі - Інтернет-сайт) для користувача Інтернет-сайту, фізичної особи, якій виповнилося 18 років і прийняла цей Договір (далі – Покупець).

1.2 Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оформлення Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

      2. Терміни і визначення

2.1 У цій пропозиції, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення: «Товар» - алкогольні напої, які пропонуються до продажу Продавцем; «Інтернет-магазин» - сайт Продавця, створений для укладення договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару в тексті і на фотознімках, за допомогою мережі інтернет. «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати за допомогою платіжної картки, інтернет-банкінгу, терміналу самообслуговування або післяплатою.

      3. Предмет Договору

3.1  Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору. Товар який Покупець купує на умовах цього Договору, призначений для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю. Покупець є кінцевим споживачем Товару

3.2 Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплату Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробку та доставку замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

       4. Порядок оформлення замовлення

4.1 Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині. Покупцем товару може бути виключно фізична особа, якій виповнилося 18 років.

4.2 Термін формування замовлення - до 2 робочих днів з моменту оформлення замовлення. У разі, якщо замовлення оформлене в вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня. Також можливі затримки у формуванні замовлення в період великої завантаженості Продавця.                                                         

4.3 Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, що є предметом цього Договору, визначаються у Замовленні Покупця та у фіскальному чеку, виданому Продавцем.

       5. Порядок оплати замовлення

5.1 Покупець оплачує Замовлення - готівкою до каси Продавця в магазині або за допомогою: сервісу Online платежу Wayforpay , платежу на розрахунковий рахунок.

5.2 Сплата відбувається через виставлення накладної (інвойсу) на  імейл покупця.

5.3 Після здійснення оплати та отримання з сервера Банку позитивної відповіді (підтвердження) про оплату, на екран Покупця виводиться сторінка з відповідною інформацією.

5.4 Оплата за допомогою сервісу Online платежів Wayforpay повинна бути здійснена протягом двох календарних днів з дня оформлення Замовлення. В іншому випадку Замовлення автоматично анулюється.

         6. Строки, вартість і умови передачі та доставки товару

6.1 Передача товару Покупцю здійснюється за місцезнаходженням магазину Продавця "Медовий Спас" - місто Бровари, вул. Дмитра Янченка, 2.

6.2 Продавець після оформлення його продажу у магазині «Медовий Спас», може за проханням Покупця (про що зазначається в Замовленні) здійснити доставку товару, придбаного Покупцем, власними силами або шляхом залучення третіх осіб, за власний рахунок або (в залежності від вартості Товару) за рахунок Покупця транспортною компанією, за адресою і реквізитами вказаними Покупцем при оформленні Замовлення.

6.3 У разі неможливості з боку Покупця отримати товар до граничної дати зберігання в транспортній компанії, Замовлення буде автоматично повернене Продавцю.  У разі оплати через Online платіж Wayforpay, Покупцю повторно відправляється Замовлення після компенсації Продавцю вартості транспортування в обидві сторони. Щодо вартості компенсації і способу її відшкодування Покупець буде проінформований за допомогою електронної пошти.

6.4 У разі повторного неотримання товару Покупцем, з причин, не залежних від Продавця, замовлення анулюється і підлягає повторному оформлення на сайті Продавця. При цьому 100% передоплата, здійснена Покупцем, повертається на умовах, визначених у п. 9.7. цього договору.

6.6 Безкоштовна доставка - це оплата транспортування Замовлення від магазину до відділення транспортної компанії, зазначеного Покупцем при оформленні Замовлення. Будь-які переадресації або інші можливі послуги оплачуються Покупцем.

         7. Права та обов'язки сторін

7.1 Продавець зобов'язаний:

 • виконувати умови цього Договору;
 • виконувати замовлення Покупця в разі здійснення оплати від останнього;
 • передати Покупцю товар у відповідності до обраного в Інтернет-магазині зразку, оформленого замовлення і умов цього договору;
 • перевірити якісні та кількісні характеристики товару під час його упаковки на складі Продавця.

7.2 Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.3 Покупець зобов'язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати товар на умовах цього договору;
 • самостійно відстежувати транспортування товару транспортною компанією за допомогою номера ТТН

7.4 Покупець має право:

 • оформити Замовлення в Інтернет-магазині;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

         8. Відповідальність сторін

8.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2 Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
 • за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару через різну кольоропередачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
 • за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення;
 • за затримку в наданні Послуг (обробку Замовлення та доставку товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
 • за строки перевезення Замовлення транспортною компанією;
 • за стан Товару після передачі його транспортній компанії.

8.3 Покупець несе відповідальність за шкоду, заподіяну фізичним чи юридичним особам, державі або їх майну (навіть якщо його логін використовувався третьою особою).

8.4 У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5 Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

         9. Інші умови

9.1 Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті www.cikera-mead.com.

9.2 Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3 Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації.

9.4 Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами цього Публічного договору купівлі-продажу (оферти) і є фактичною датою укладення Договору купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем.

9.5 Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення Замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.6 Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки Замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

9.7 Повернення грошових коштів за товар, який не був доставлений з будь-яких причин, проводиться виключно на підставі письмової заяви Покупця, на картковий рахунок Покупця зазначений ним у Заяві про повернення грошових коштів, протягом 7-ми банківських днів з дати отримання такої заяви Продавцем.

9.8 Покупець надає згоду Продавцю на включення його особистих персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти» та на обробку його персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних». Покупець підтверджує, що він отримав повідомлення про включення інформації щодо нього до бази персональних даних «Контрагенти» Продавця, повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та повідомлений про осіб, яким його персональні дані надаються для виконання зазначеної вище мети. Покупець підтверджує згоду (дозвіл) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем (далі – обробка персональних даних) виключно з метою виконання цього Договору. Продавець використовує отримані від Покупця персональні дані виключно для виконання ним своїх зобов’язань передбачених цим Договором, для належного та повного обслуговування Покупця у відповідності до умов даного Договору та вимог законодавства України, в тому числі за допомогою автоматизованої обробки персональних даних інформаційного ресурсу Продавця.

9.9 Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

9.10 Якщо Покупець не бажає, щоб Продавець продовжував обробляти його персональні дані, то Покупцеві необхідно звернутися із письмовою заявою до Продавця. В цьому випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину та придбавати Товар Продавця на умовах післяплати.

9.11 Покупець шляхом реєстрації в Інтернет-магазині дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS), месенджерів і електронної пошти.

9.12 У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, звернувшись попередньо до Продавця із відповідною письмовою заявою.

9.13 Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені в Інтернет-магазині, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступку, створювати вторинні документи та ін.

            10. Строк дії договору

10.1 Цей Договір вступає в силу з моменту оформлення Замовлення в Інтернет-магазині (акцепту) і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2 До закінчення строк дії, цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної передачі Продавцем товару транспортній компанії, шляхом повернення грошових коштів (100% передоплати замовлення) на картковий рахунок Покупця, зазначений в письмовій заяві Покупця.      

10.3 Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

           11. Реквізити Продавця:

11.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІКЕРА". Місцезнаходження: 07400, Україна, Київська  обл., м. Бровари, вул. Дмитра Янченка, 2. Код ЄДРПОУ 44295734, п/р IBAN UA9030529900000 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»